از حضرت عباس (ع) بصیرت بیاموزید آیت الله حائری شیرازی در اولین نشست کتابنوش:

از حضرت عباس (ع) بصیرت بیاموزید

آیت الله حائری شیرازی گفت: آنچه در حضرت عباس(ع) مهم است بصیرت است. آنچه به انسان ارزش می‌دهد بصیرتش است، صبر در سایه بصیرت ارزش پیدا می‌کند. به گزارش پرس شیعه؛ اولین نشست از سلسله نشست‌های کتابنوش با سخنرانی آیت الله...