روز جهانی حضرت علی اصغر (ع)؛ روز دفاع از شیرخوارگان یمن و سوریه

روز جهانی حضرت علی اصغر (ع)؛ روز دفاع از شیرخوارگان یمن و سوریه

روز گذشته، روز جهانی حضرت علی اصغر (ع) بود؛ روزی که می توان از آن به عنوان روز جهانی دفاع از کودکان و قربانیان خردسال و شیرخوارگان یمن یاد کرد که توسط سعودیهای خبیث به شهادت می رسند. به گزارش پرس شیعه؛ چند سالی است که در...