حضرت علی اکبر (ع) معرفت کامل به ولی خدا داشت ؛ عمل به دستورات الهی موجب سعادت بشر می شود حضرت آیت الله علوی گرگانی:

حضرت علی اکبر (ع) معرفت کامل به ولی خدا داشت ؛ عمل به دستورات الهی موجب سعادت بشر می شود

حضرت علی اکبر (ع) معرفت کامل به ولی خدا داشتند و همین معرفت ایشان را به بالاترین جایگاه و مقام رساند. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی امروز در دیدار جمعی از پرسنل نیروی هوا فضای استان قم که در دفتر معظم له...