حفظ عزت و عظمت کشور مسئولیتی سنگین بر دوش تیم حفاظت است روحانی:

حفظ عزت و عظمت کشور مسئولیتی سنگین بر دوش تیم حفاظت است

رئیس جمهور با سنگین برشمردن مسئولیت اعضای تیم حفاظت از مسئولان کشور، اظهارداشت: تلاش برای حفظ عزت و لطمه نخوردن به عظمت کشور،‌ مسئولیتی سنگین است که اعضای تیم حفاظت بر عهده دارند. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه...