اقدامات سیاسی امام هادی برای حفظ اسلام ناب محمدی استاد حوزه علمیه قم تبیین کرد؛

اقدامات سیاسی امام هادی برای حفظ اسلام ناب محمدی

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اقدامات سیاسی امام هادی (ع) برای حفظ جامعه اسلامی، گفت: حضرت تشکیلات وکلا را در قم، نیشابور، بصره، بغداد، یمن و جاهای دیگر راه اندازی کرد و با مکاتبه و ارتباط مستمر با وکلای خود موجب انسجام...