زنان عربستان: ما حقوق می‌ خواهیم

زنان عربستان: ما حقوق می‌ خواهیم

زنان عربستان، دریافت حقوق ماهیانه در ازای خانه داری را خواستار شدند. به گزارش پرس شیعه؛ هزاران زنهای عربستان، با ایجاد هشتگی در تویتر، درخواستی قدیمی را که پیش از این بارها با بی توجهی حکومت مواجه شده بود، این بار در...