ریاضت اقتصادی عربستان به “حقوق وزیران” رسید!

ریاضت اقتصادی عربستان به “حقوق وزیران” رسید!

پادشاه عربستان، برای نجات کشور از ورشتکستگی، دستور اجرای ریاضت اقتصادی و کاهش۱۵ تا ۲۰ درصدی حقوق و مزایای وزیران و نمایندگان مجلس را صادر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ ملک سلمان، روز دوشنبه در کاخ یمامه در ریاض در جلسه ای با...