مسؤولان مراقب حق الناس باشند استاد حوزه علمیه قم:

مسؤولان مراقب حق الناس باشند

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که کسانی که در برابر ظلم جهاد می کنند در واقع به وظایف اجتماعی اسلام عمل می کنند، گفت: مسؤولان مراقب حق الناس باشند چرا که این امر برای آنها جبران ناپذیر است. به گزارش پرس شیعه؛...