حمایت «کرزای» از اظهارات «مودی» در مورد بلوچستان پاکستان

حمایت «کرزای» از اظهارات «مودی» در مورد بلوچستان پاکستان

رئیس جمهور پیشین افغانستان از اظهارات اخیر نخست وزیر هند در مورد بلوچستان پاکستان حمایت کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از «روزنامه پاکستان»، «حامد کرزای» رئیس جمهور پیشین افغانستان ضمن سفر به هند و دیدار با «نارندار...