آمریکا مسئول گشایش شعبه اطلاعاتی سعودی ها در عراق است الصیهود:

آمریکا مسئول گشایش شعبه اطلاعاتی سعودی ها در عراق است

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون عراق، آمریکا را مسئول حضور غیر قانونی نظامیان ترکیه در شمال این کشور و نیز گشایش شعبه اطلاعاتی سعودی ها در بغداد دانست. به گزارش پرس شیعه، به نقل از پایگاه النهرین، محمد الصیهود...