ادعای عجیب شاه بحرین درباره امام حسین (ع)

ادعای عجیب شاه بحرین درباره امام حسین (ع)

ادعای عجیب حمد بن عیسی ال خلیفه شاه بحرین درباره امام حسین(ع) او را درردیف رهبران توهم زده ای مانند صدام حسین و معمر قذافی قرارداد . به گزارش پرس شیعه؛ وزارت کشور بحرین پس از یورش به بیش از ۱۵ روستای متعلق به پیروان اهل...