تولیدات دفاعی ایران خواب را از دشمن گرفته است فرمانده تیپ مستقل ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان:

تولیدات دفاعی ایران خواب را از دشمن گرفته است

همدان - فرمانده تیپ مستقل ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان با بیان اینکه امروز سلاح های راهبردی در ایران تولید می شود، گفت: تولیدات دفاعی ایران خواب را از دشمن گرفته است. به گزارش پرس شیعه؛ امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی ظهر جمعه...