پشت پردۀ حملات تبلیغاتی عربستان ضد ایران

پشت پردۀ حملات تبلیغاتی عربستان ضد ایران

روزنامه لبنانی السفیر، حملات تبلیغاتی سعودی ضد ایران و شیعیان را اقدامی جهت سرپوش گذاشتن بر شکستهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی عربستان دانست. به گزارش پرس شیعه، "السفیر" روز چهارشنبه در مطلبی به قلم "فؤاد ابراهیم" تحت عنوان...