تیراندازی به اقامتگاه پناهندگان در ایالت زاکسن آنهالت آلمان

تیراندازی به اقامتگاه پناهندگان در ایالت زاکسن آنهالت آلمان

یک ساختمان سابق اداری در ایالت "زاکسن آنهالت" آلمان که برای اسکان و اقامت پناهندگان آماده شده بود شب شنبه از طرف گروهی ناشناس هدف حملات تیراندازی قرار گرفت. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، یک...