بان کی مون حملات سعودیها به بازار صنعاء در یمن را محکوم کرد

بان کی مون حملات سعودیها به بازار صنعاء در یمن را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای با محکومیت شدید حمله روز گذشته جنگنده های سعودی به بازاری در منطقه «نهم» صنعاء، تصریح کرد:این حمله بیشترین قربانیان طی حملات شش ماه اخیر به یمن را در پی داشت. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از...