حمله اتمی پیش دستانه کره شمالی

حمله اتمی پیش دستانه کره شمالی

سران کره شمالی ارتش این کشور را برای حمله اتمی پیشدستانه به حال آماده باش در آوردند. به گزارش پرس شیعه؛ "ری سو یونگ" وزیر امور خارجه کره شمالی این مطلب را در گفت و گو با خبرگزاری "تاس" روسیه بیان کرد. وی افزود، در پاسخ به...