امروز حرکت مبارکی برای دفاع از حیثیت اسلام آغاز شده است روحانی در دیدار با خانواده شهید حمید رضا اسداللهی:

امروز حرکت مبارکی برای دفاع از حیثیت اسلام آغاز شده است

روحانی با تأکید بر اینکه امروز حرکت مبارکی برای دفاع از حیثیت اسلام آغاز شده است، گفت: از اهداف تروریست‌ ها لکه‌دار کردن حیثیت و آبروی اسلام با ادعای جهاد و اجرای احکام خدا در سطح جهان است. به گزارش پرس شیعه؛...