در سوریه و عراق با دشمن مقابله نکنیم باید در استان‌ های کشورمان با داعش بجنگیم مقدم‌ فر با حضور در اخبار ۱۴ شبکه یک سیما:

در سوریه و عراق با دشمن مقابله نکنیم باید در استان‌ های کشورمان با داعش بجنگیم

معاون فرهنگی مجمع جهانی بیداری اسلامی با تأکید بر اینکه هدف دشمن سوریه و عراق نیست، گفت: اگر در سوریه و عراق با دشمن مقابله نکنیم باید در استان‌های کشور خودمان با جریان‌ های تکفیری و داعش بجنگیم. به گزارش پرس شیعه؛...