تغییرات جدید در طرح سیاسی عمار حکیم

تغییرات جدید در طرح سیاسی عمار حکیم

مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد که تغییراتی در طرح سیاسی رئیس این مجلس ایجاد کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ سومریه نیوز به نقل از "حمید معله" سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق گزارش داد: عمار حکیم طرحی را برای بهبود وضعیت...