ترتیل کامل قرآن با صدای حنانه خلفی رو نمایی شد با حضور وزیر ارشاد در نمایشگاه قرآن:

ترتیل کامل قرآن با صدای حنانه خلفی رو نمایی شد

در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، ترتیل کامل قرآن کریم با صدای حنانه خلفی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد رونمایی شد. به گزارش پرس شیعه؛ دیروز همزمان با دوازدهمین روز برپایی نمایشگاه بین ‎المللی قرآن کریم، این نمایشگاه شاهد...