حنا ربانی : نیازمند روابط دوستانه با کابل هستیم

حنا ربانی : نیازمند روابط دوستانه با کابل هستیم

وزیر امور خارجه سابق پاکستان اعلام کرد: در حال حاضر بجای احیای روابط اسلام آباد با دهلی نو بیشتر نیازمند روابط دوستانه با کابل هستیم. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «حنا ربانی» وزیر امور خارجه سابق...