اعتراف شرمن به امیدواری مقامات آمریکایی به حوادث سال ۸۸

اعتراف شرمن به امیدواری مقامات آمریکایی به حوادث سال ۸۸

وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای درباره حوادث سال ۸۸ اظهار نظر کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ وندی شرمن معاون سابق وزیر خارجه آمریکا به تازگی در یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی حاضر شده است و درباره...