حوزه انقلابی به درد مردم و مملکت می خورد آیت الله جنتی:

حوزه انقلابی به درد مردم و مملکت می خورد

همان طو که رهبر معظم فرمودند حوزه علمیه یعنی مراجع، اساتید، طلاب باید انقلابی باشند تا به درد مردم و مملکت بخورند و گرنه هر چه با سواد و معلومات فقهی و اصولی و ... داشته باشند، نمی‌توانند به این نظام اسلامی برخاسته از...