حکام بحرین برای حفظ حکومت از علما سلب تابعیت می‌ کنند حجت الاسلام فرحزاد:

حکام بحرین برای حفظ حکومت از علما سلب تابعیت می‌ کنند

حجت الاسلام فرحزاد با بیان این که شیعیان بحرین زیر فشار و استبداد رژیم آل خیلفه قرار دارند، گفت: پادشاهان خائن بحرین برای ماندگاری حکومت خویش بسیاری از عالمان تراز اول این کشور را سلب تابعیت کرده‌‌ است. به گزارش پرس...