صدور حکم ۱۱ سال حبس برای نماینده شیعه پارلمان کویت

صدور حکم ۱۱ سال حبس برای نماینده شیعه پارلمان کویت

دادگاه کیفری کویت نماینده شیعه سابق پارلمان این کشور را به ۱۱ سال حبس محکوم کرد و به این ترتیب مدت احکام صادره علیه وی به ۲۵ سال رسید. به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه کیفری کویت حکمی را مبنی بر ۱۱ سال حبس برای عبدالحمید دشتی،...