حکم زندان سه روحانی بحرینی به اتهام حمایت از شیخ قاسم

حکم زندان سه روحانی بحرینی به اتهام حمایت از شیخ قاسم

دادگاه رژیم آل خلیفه سه روحانی برجسته شیعه را با اتهام حمایت از شیخ عیسی قاسم به زندان محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه سوم جنایی، سید مجید مشعل را به اتهام تجمع و تحصن در شهرک الدراز به سه سال زندان و شیخ محمد جواد...