نجف پایتخت حکومت امام زمان است آیت الله نجفی:

نجف پایتخت حکومت امام زمان است

یکی از مراجع تقلید نجف اشرف تصریح کرد که این شهر در دوران ظهور پایتخت حکومت امام زمان (عج) خواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله شیخ بشیر نجفی، از مراجع تقلید نجف اشرف، روز گذشته در دیدار مردمی خود به بیان جایگاه...