پاپ از بکار بردن واژه نسل کشی ارمنی ها دفاع کرد

پاپ از بکار بردن واژه نسل کشی ارمنی ها دفاع کرد

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در راه بازگشت از ارمنستان از این که برای توصیف کشتار ارمنی ها در دوره حکومت عثمانی از واژه «نسل کشی» استفاده کرده است، دفاع کرد. به گزارش پرس شیعه؛ پاپ در هواپیمایی که در پایان سفر به...