نوشته هایی با برچسب "حیا"

منع انسان از حیا برای پرسیدن احکام شرعی کارشناس مسائل شرعی مطرح کرد؛

منع انسان از حیا برای پرسیدن احکام شرعی

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که حیا بهترین گوهر برای انسان به‌خصوص زنان و کلید سعادت آدمی است، گفت: باوجود اینکه حیا بسیار پسندیده است، اما در جایی که مانع پرسیدن حکم شرعی شود از جانب شارع مذموم و زشت است. به...

رفتار زنان مسلمان آمیخته با حیا است روایت خبرنگار آمریکایی از نشست با زنان مسلمان؛

رفتار زنان مسلمان آمیخته با حیا است

من خبرنگاری هستم که به کشورهای اسلامی مختلفی سفر کرده‌ و از نزدیک با مهمان نوازی، کنجکاوی و رفتار دوستانه مسلمانان روبرو بوده و به مراسم شام آن‌ها دعوت شده‌ام. از همان آغاز من کشش عمیقی به جامعه مسلمانان احساس...