حرکت شجاعانه جوان شیعه عربستانی در ناکام گذاشتن عامل انتحاری

حرکت شجاعانه جوان شیعه عربستانی در ناکام گذاشتن عامل انتحاری

جوان شیعی عربستانی با صندلی بر سر عامل انتحاری کوبید و او را نقش بر زمین کرد. به گزارش پرس شیعه، روز جمعه گذشته نهم بهمن ماه حمله دو عامل انتحاری به مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر الاحساء به شهادت چهار نمازگزار و زخمی...