رونق دینی و فرهنگی در گرو هم گرایی و تعامل روحانیون با مردم است رئیس اداره تبلیغات اسلامی فاروج:

رونق دینی و فرهنگی در گرو هم گرایی و تعامل روحانیون با مردم است

فاروج - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فاروج گفت: تعامل مردم و روحانیون سبب رونق دینی، اجتماعی و فرهنگی در روستاها می‌شود. به گزارش پرس شیعه،حجت الاسلام حیدرعلی وطنخواه افزود: روحانیون در زندگی فردی و اجتماعی...