نمایش موشکهای آر ۱۶۰ حماس با قابلیت هدف گیری حیفا

نمایش موشکهای آر ۱۶۰ حماس با قابلیت هدف گیری حیفا

شاخه نظامی حماس برای اولین بار تصاویری را از یک نوع موشک دور برد منتشر کرد که به وسیله آن امکان هدف قرار دادن مناطقی در عمق سرزمینهای اشغالی و «حیفا» وجود دارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از الرایه، گردان های القسام شاخه...