محکومیت بین المللی انفجارهای تروریستی سوریه

محکومیت بین المللی انفجارهای تروریستی سوریه

انفجارهای تروریستی روز یکشنبه در «حی الزهراء» حمص و زینبیه دمشق واکنش هایی را در محکومیت این جنایت به همراه داشت. به گزارش پرس شیعه، به نقل از شبکه سومریه، وزارت خارجه عراق روز یکشنبه انفجارهای تروریستی منطقه سیده...