خاخام صهیونیست: فلسطینی ها را بیرون کنید

خاخام صهیونیست: فلسطینی ها را بیرون کنید

با اوج گرفتن انتفاضه قدس، خاخام اسحاق یوسف در فتوایی علیه فلسطینیها، صهیونیستها را به اخراج فلسطینها از اراضی اشغالی دعوت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ افیشای بن حاییم کارشناس صهیونیست در گفتگو با شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم...