خادم قدیمی مسجد جمکران از عاشقانه‌ های انتظار می‌ گوید در آستان حاضر غایب؛

خادم قدیمی مسجد جمکران از عاشقانه‌ های انتظار می‌ گوید

علاقه‌ ای به مطرح شدن نام خانوادگی و تصویرش نداشت می‌ گفت: تجربه این سال‌ ها بهترین هدیه‌ ای بوده است که از زندگی گرفته ام. خدمت به آستانی تا به این اندازه مقدس. به گزارش پرس شیعه به نقل از مشرق؛ انتظار همان واژه غریب...