اشتباه تونس در قطع روابط با دمشق سخنگوی دولت تونس مطرح کرد؛

اشتباه تونس در قطع روابط با دمشق

خالد شوکات سخنگوی دولت تونس در سخنانی تصمیم مقامات وقت این کشور در قطع روابط با دولت سوریه را «اشتباه» دانست. به گزارش پرس شیعه، به نقل از العهد، «خالد شوکات» سخنگوی دولت تونس در سخنانی با بیان اینکه سیاست خارجی این...