وحدت امت اسلامی لازمه آزادی فلسطین است خالد قدومی:

وحدت امت اسلامی لازمه آزادی فلسطین است

نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران ضمن دردناک خواندن فاجعه اشغال فلسطین در جان و افکار مسلمانان گفت: فلسطین که از محاصره غزه و یهودی سازی غزه رنج می برد نیازمند حمایت شما است. به گزارش پرس شیعه؛ خالد قدومی،...