تصاویر: تبلیغ جنجال برانگیز حجاب با خانم آلمانی!

تصاویر: تبلیغ جنجال برانگیز حجاب با خانم آلمانی!

باز نشر یک ویدیوی تبلیغاتی دربارۀ حجاب در آلمان خشم مخالفان مسلمانان در این کشور را برانگیخته است.  به گزارش پرس شیعه؛ این ویدیوی تبلیغاتی برای تشویق شهروندان آلمانی به همزیستی با عقاید مسلمانان، به ویژه حجاب، تهیه...