حضرت رسول با ثروت حلال حضرت خدیجه راه اقتصاد ربوی نظام جاهلی را مسدود کرد در حرم حضرت معصومه تبیین شد؛

حضرت رسول با ثروت حلال حضرت خدیجه راه اقتصاد ربوی نظام جاهلی را مسدود کرد

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه ثروت حضرت خدیجه (س) از راه حلال و مضاربه بود، گفت: حضرت رسول (ص) با ثروت حلال حضرت خدیجه (س) راه اقتصاد و ثروت حرام را مسدود کرد. به گزارش پرس شیعه؛ خانم شیرازی، استاد حوزه و دانشگاه،...