توطئه‌ مکرر یهود برای جلوگیری از تولد پیامبر اعظم استاد حوزه علمیه قم مطرح کرد؛

توطئه‌ مکرر یهود برای جلوگیری از تولد پیامبر اعظم

استاد حوزه علمیه قم گفت: حضرت آمنه (س) از کسانی هستند که خداوند طبق رهنمود حضرت رسول (ص) آتش جهنم را بر ایشان حرام کرده است و یهود برای اینکه بتواند جلوی ولادت حضرت رسول(ص) را بگیرد برای شهادت ایشان و حضرت عبدالله (ع) توطئه...