احداث نخستین خانه سالمندان برای مسلمانان استرالیا

احداث نخستین خانه سالمندان برای مسلمانان استرالیا

نخستین خانه سالمندان با هدف خدمت‌رسانی به سالخوردگان مسلمان نزدیک مسجدی در سیدنی ساخته می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ نخستین خانه سالمندان استرالیا نزدیک مسجد «گالیپولی» در سیدنی همراه با خدمات بهداشتی مسجد قرار است...