آیا پیامبر اکرم بر خاک کربلا سجده کرده است؟

آیا پیامبر اکرم بر خاک کربلا سجده کرده است؟

آیا پیامبر (ص) بر خاک حسینی که امروزه شیعیان بر آن سجده می کنند سجده کرده است؟! اگر بگویند: آری، می گوییم: به پروردگار کعبه سوگند می خوریم که این دورغ است! و اگر بگویند که بر تربت حسینی سجده نکرده است، ما می گوییم: اگر چنین...