۲۵ خبرنگار فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند یک نهاد فلسطینی خبر داد؛

۲۵ خبرنگار فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند

کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی از حبس ۲۵ خبرنگار در اسارتگاه های رژیم صهیونیستی خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، کمیته حمایت از خبرنگاران از افزایش بازداشت خبرنگاران توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در...