خطرات فعالیت خبرنگاری در بحرین

خطرات فعالیت خبرنگاری در بحرین

یک تارنمای انگلیسی زبان با اشاره به بازداشت خبرنگاران خارجی در جریان پوشش سالگرد انقلاب مردم بحرین ، خطرات فعالیت خبرنگاران درآن کشور به دلیل فشار گسترده رژیم آل خلیفه خبرداد. به گزارش پرس شیعه ، تارنمای گلوبال وویس...