ترکیه خبرنگار آلمانی را هم اخراج کرد

ترکیه خبرنگار آلمانی را هم اخراج کرد

ترکیه خبرنگار آلمانی که قرار بود از اوضاع پناهجویان گزارش تهیه کند را اخراج کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، خبرنگار آلمانی شبکه ARD به هنگام ورود به خاک ترکیه در فرودگاه این کشور با تذکر روبرو شد. براساس...