خبرنگار ارشد ترکیه در پاکستان: برای کشورم دعا کنید

خبرنگار ارشد ترکیه در پاکستان: برای کشورم دعا کنید

خبرنگار-عکاس ارشد خبرگزاری رسمی دولت ترکیه 'آناتولی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ضمن ابراز نگرانی از وضعیتی که هم اکنون در کشورش می گذرد، گفت: برای بازگشت آرامش به کشورم دعا کنید. به گزارش پرس شیعه؛ این خبرنگار...