آیا خبرنگار زن لبنانی با سرکرده النصره ازدواج کرده است؟

آیا خبرنگار زن لبنانی با سرکرده النصره ازدواج کرده است؟

رسانه‌های لبنانی از مطرح شدن شکایتی علیه یکی از خبرنگاران زن در این کشور خبر دادند. به گزارش پرس شیعه؛ سایت "عربی ۲۱" تأکید کرد که، این شکایت علیه "کارول معلوف" به دلیل مصاحبه تلویزیونی وی با ۲ اسیر لبنانی در دست گروه...