خبرنگار سوری را به نشست ژنو راه ندادند

خبرنگار سوری را به نشست ژنو راه ندادند

خبرنگار اعزامی تلویزیون سوریه به ژنو به همراه کادر تصویربرداری این شبکه، از ورود به سالن در نظر گرفته شده برای کنفرانس خبری محروم شد. به گزارش پرس شیعه، کنفرانس خبری مذکور را مخالفان سوریه موسوم به "هیات اعزامی ریاض"...