خبرنگار فلسطینی آزاد شد

خبرنگار فلسطینی آزاد شد

خبرنگار فلسطینی پس از ۹۳ روز اعتصاب غذا از زندان آزاد شد. به گزارش پرس شیعه؛ رژیم صهیونیستی، محمد قیق، خبرنگار فلسطینی را پس از ۹۳ روز اعتصاب غذا، از زندان آزاد کرد. وی که در اعتراض به بازداشت بدون محاکمه خود (بازداشت...