گزارش خبرنگار نفوذی به یک گروه تروریستی در فرانسه

گزارش خبرنگار نفوذی به یک گروه تروریستی در فرانسه

یکی از خبرنگاران فرانسوی به مدت ۶ ماه به شبکه تروریستی در پاریس نفوذ کرد و با استفاده از یک دوربین به صورت مخفیانه، تحرکات و تدارکات این باند را برای اجرای عملیات تروریستی، به تصویر کشید. به گزارش پرس شیعه؛ شبکه...